«Θεραπεύοντας τη σχέση που έχει ραγίσει»

«Θεραπεύοντας τη σχέση που έχει ραγίσει»

Τιμή: €31,00 (συμ/ται ΦΠΑ)
Ζωντανή επαγγελματική ηχογράφηση από την ομιλία/ σεμινάριο στα πλαίσια του Money Show 2013, στο ξενοδοχείο HYATT REGENCY. Η Ψυχολογία των δημιουργικών σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους. Οι κανόνες της αποτελεσματικής επικοινωνίας και συμπεριφοράς μέσα σε κάθε είδους σχέση. Τρόποι και συμβουλές για «θεραπεία» σχέσεων με σημαντικούς άλλους στη ζωή μας. Συμβιώνοντας με ένα loser. Γιατί οι σχέσεις καταρρέουν; Ποιες είναι οι δέκα σπουδαίες ερωτήσεις της θεραπείας NAIKAN που βοηθούν να επαναπροσδιορίσουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα των σχέσεων μας; Διάρκεια 90’
Ποσότητα:
Κατηγορίες: CD

Αναλυτικά:

Ζωντανή επαγγελματική ηχογράφηση από την ομιλία/ σεμινάριο στα πλαίσια του Money Show 2013, στο ξενοδοχείο HYATT REGENCY. Η Ψυχολογία των δημιουργικών σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους. Οι κανόνες της αποτελεσματικής επικοινωνίας και συμπεριφοράς μέσα σε κάθε είδους σχέση. Τρόποι και συμβουλές για «θεραπεία» σχέσεων με σημαντικούς άλλους στη ζωή μας. Συμβιώνοντας με ένα loser. Γιατί οι σχέσεις καταρρέουν; Ποιες είναι οι δέκα σπουδαίες ερωτήσεις της θεραπείας NAIKAN που βοηθούν να επαναπροσδιορίσουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα των σχέσεων μας; Διάρκεια 90’