ΦΟΒΟΣ – ΘΥΜΟΣ – STRESS – ΘΛΙΨΗ

ΦΟΒΟΣ – ΘΥΜΟΣ – STRESS – ΘΛΙΨΗ

Τιμή: €55,80 (συμ/ται ΦΠΑ)
DVD από το ομότιτλο σεμινάριο του Άκη Αγγελάκη στο ξενοδοχείο Athens Hilton. Στο σεμινάριο αναπτύσσονται αναλυτικά τρόποι & τεχνικές αντιμετώπισης / διαχείρισης και πρόληψης των τεσσάρων κρίσιμων συναισθημάτων που επηρεάζουν τη ζωή και τη λειτουργικότητα μας. Το dvd συμπεριλαμβάνει σε παράλληλη προβολή τις διαφάνειες του σεμιναρίου.
Ποσότητα:
Κατηγορίες: CD

Αναλυτικά:

DVD από το ομότιτλο σεμινάριο του Άκη Αγγελάκη στο ξενοδοχείο Athens Hilton. Στο σεμινάριο αναπτύσσονται αναλυτικά τρόποι & τεχνικές αντιμετώπισης / διαχείρισης και πρόληψης των τεσσάρων κρίσιμων συναισθημάτων που επηρεάζουν τη ζωή και τη λειτουργικότητα μας. Το dvd συμπεριλαμβάνει σε παράλληλη προβολή τις διαφάνειες του σεμιναρίου.