Επιχειρηματικότητα σε κρίση!

Επιχειρηματικότητα σε κρίση!

Τιμή: €24,80 (συμ/ται ΦΠΑ)
Ένα πολύ χρήσιμο ακουστικό MP3, διάρκειας 57΄ από ζωντανή ομιλία / σεμινάριο σε επαγγελματική ηχογράφηση. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι κανόνες που διέπουν τη σημερινή επιχειρηματικότητα και ποιες είναι μερικές ερωτήσεις στρατηγικού χαρακτήρα που χρειάζεται να απαντήσει κάθε επαγγελματίας για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης.
Ποσότητα:
Κατηγορίες: CD

Αναλυτικά:

Ένα πολύ χρήσιμο ακουστικό MP3, διάρκειας 57΄ από ζωντανή ομιλία / σεμινάριο σε επαγγελματική ηχογράφηση. Ποιοι είναι οι κρίσιμοι κανόνες που διέπουν τη σημερινή επιχειρηματικότητα και ποιες είναι μερικές ερωτήσεις στρατηγικού χαρακτήρα που χρειάζεται να απαντήσει κάθε επαγγελματίας για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης.