ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ASSERTIVENESS TRAINING

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ASSERTIVENESS TRAINING

Τιμή: €49,60 (συμ/ται ΦΠΑ)
Το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να γίνετε βαθύτεροι γνώστες των διαφορετικών ειδών ανθρώπινης συμπεριφοράς και να μάθετε βασικές αρχές ώστε να επιτυγχάνετε καλύτερη επικοινωνία με τους άλλους και να διεκδικείτε όλα όσα δικαιούστε με αυτοπεποίθηση και χωρίς περιττές συγκρούσεις. Σε μορφή ακουστικού CD/MP3 από ζωντανή επαγγελματική ηχογράφηση, διάρκειας 3 ωρών.
Ποσότητα:
Κατηγορίες: CD

Αναλυτικά:

Το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να γίνετε βαθύτεροι γνώστες των διαφορετικών ειδών ανθρώπινης συμπεριφοράς και να μάθετε βασικές αρχές ώστε να επιτυγχάνετε καλύτερη επικοινωνία με τους άλλους και να διεκδικείτε όλα όσα δικαιούστε με αυτοπεποίθηση και χωρίς περιττές συγκρούσεις. Σε μορφή ακουστικού CD/MP3 από ζωντανή επαγγελματική ηχογράφηση, διάρκειας 3 ωρών.