ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΨΕΜΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΨΕΜΑ

Τιμή: €31,00 (συμ/ται ΦΠΑ)
Ακουστικό MP3. Ζωντανή ηχογράφηση του ομότιτλου σεμιναρίου, διάρκειας 105΄. Περιέχει πολλές τεχνικές και στρατηγικές αναγνώρισης του ψεύδους. Το MP3 συνοδεύεται από τις σημειώσεις του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή.
Ποσότητα:
Κατηγορίες: CD

Αναλυτικά:

Ακουστικό MP3. Ζωντανή ηχογράφηση του ομότιτλου σεμιναρίου, διάρκειας 105΄. Περιέχει πολλές τεχνικές και στρατηγικές αναγνώρισης του ψεύδους. Το MP3 συνοδεύεται από τις σημειώσεις του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή.