Αυτο-πειθαρχία και ευτυχία

Wed Oct 2022
Αυτο-πειθαρχία και ευτυχία
"Ένα πειθαρχημένο μυαλό σου φέρνει ευτυχία"- Βούδας
Αυτό σημαίνει ότι :
👉Η πειθαρχία είναι το αποτέλεσμα ενός νου που είναι πειθαρχημένος και ελεγχόμενος στο μέτρο και το βαθμό του δυνατού.
👉Οι άνθρωποι που έχουν αυτο-πειθαρχία απολαμβάνουν περισσότερα πράγματα στη ζωή τους. (Hoffmann, Luhmann, Fisher, Vohs, & Baumeister, 2014).
👉Οι ενήλικες που βάζουν στόχους ευτυχούν περισσότερο από εκείνους δεν κυνηγούν τους στόχους τους αποτελεσματικά. (Messersmith & Schulenberg, 2015).
👉Όλοι εκείνοι που ασκούνται στον αυτο-έλεγχο, την αυτο-πειθαρχία και έχουν στόχους που αξίζουν, κάνουν μεγαλύτερη πρόοδο στη ζωή και αναπόφευκτα, ευτυχούν περισσότερο.