ψυχική δύναμη

Αρχική > ψυχική δύναμη

Θα περάσει κι αυτό!

Θα περάσει κι αυτό !

O Σολωμών ήταν ένας βασιλιάς που είχε πολλά ανεβάσματα και πολλά ψυχολογικά πεσίματα. Όταν “ανέβαινε” έχανε τον αυτο-έλεγχό του, έκανε πράγματα ενθουσιασμού για τα οποία μετά μετανοούσε. Αλλά και όταν[...]