ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ

Τιμή: €31,00 (συμ/ται ΦΠΑ)
Ακουστικό CD /MP3 Ένα σεμινάριο σε επαγγελματική ηχογράφηση που απευθύνεται σε πωλητές αποκλειστικά. Γεμάτο με ιδέες για περισσότερο αποτελεσματική χρήση κάθε πωλησιακής εργατοώρας που στοχεύει σε καλύτερα αποτελέσματα και περισσότερες πωλήσεις με λιγότερη πίεση.
Ποσότητα:
Κατηγορίες: CD

Αναλυτικά:

Ακουστικό CD /MP3 Ένα σεμινάριο σε επαγγελματική ηχογράφηση που απευθύνεται σε πωλητές αποκλειστικά. Γεμάτο με ιδέες για περισσότερο αποτελεσματική χρήση κάθε πωλησιακής εργατοώρας που στοχεύει σε καλύτερα αποτελέσματα και περισσότερες πωλήσεις με λιγότερη πίεση.