Ανησυχία : Μια δύναμη που σκοτώνει τα όνειρα!

Fri Jun 2021
Ανησυχία : Μια δύναμη που σκοτώνει τα όνειρα!
Η ανησυχία είναι μια μορφή αντίστροφης πίστης.
Είναι εκείνη η πίστη που δίνει δύναμη στους φόβους σου.
Είναι η εμπιστοσύνη στις αδυναμίες σου.
Είναι η απαξίωση των ικανοτήτων σου.
Αντί να ανησυχείς για εκείνα που μπορεί να πάνε στραβά άρχισε να προνοείς τρόπους και λύσεις για να τα αποφύγεις.
Αντί να εστιάζεσαι στο τι μπορεί να μη δουλέψει, συνέχισε να προετοιμάζεσαι εντατικά, λεπτομερειακά και πρακτικά ώστε όλα να πάνε καλά.
Αντί να εμπιστεύεσαι τους φόβους σου, αγκάλιασε τους στόχους σου. Αλλά οι στόχοι αυτοί να είναι ξεκάθαροι, μετρήσιμοι, επιθυμητοί κι εσύ αποφασισμένος να τους φτάσεις και να τους κατακτήσεις.
Αντί να ανησυχείς για όσα δεν αλλάζουν, εστίασε την προσοχή σου σε όλα εκείνα που αλλάζουν και βάλε τα δυνατά σου να τα αλλάξεις.
Και τότε, η αμφιβολία δεν θά' χει άλλη επιλογή από το να υποκλιθεί στη δύναμη του οράματος σου και να το αφήσει να γίνει πραγματικότητα.
Και ποτέ μα ποτέ μη ξεχνάς ότι όσο περισσότερο ανησυχείς για το αδύνατο, τόσο μικρότερος γίνεσαι για το δυνατό.