Τα 4 βήματα για την επίλυση μιας σύγκρουσης στη δουλειά και όχι μόνο!

Thu Apr 2021
Τα 4 βήματα για την επίλυση μιας σύγκρουσης στη δουλειά και όχι μόνο!

Σε διενέξεις με ανθρώπους, στη δουλειά, στις σχέσεις, ακολούθησε τα τρία αυτά βήματα:

1. Πες τους πιο είναι το πρόβλημα (χωρίς να κριτικάρεις και να κατηγορείς)

2. Πες τους πόσο επηρεάζει την αποτελεσματικότητα σου αναφορικά με τη δουλειά, τη σχέση, ή οτιδήποτε άλλο, ανάλογα με την περίπτωση.

3. Πες τους τις προτάσεις σου για να επιλυθεί (χωρίς να κατηγορείς)

4. Ζήτησε τη συνεργασία και τις απόψεις τους για να το λύσετε