Στιγμές είναι η ζωή μας!

Thu Apr 2022
Στιγμές είναι η ζωή μας!
Κάθε στιγμή ειρήνης είναι πολύτιμη!
Κάθε στιγμή καλής υγείας είναι πολύτιμη!
Κάθε στιγμή παρέας με ένα αγαπημένο πρόσωπο είναι πολύτιμη!
Κάθε στιγμή μοιρασιάς λίγης καλοσύνης είναι πολύτιμη!
Κάθε στιγμή που ο νους κάνει γαληνεμένες σκέψεις είναι πολύτιμη!
Κάθε στιγμής χαράς είναι πολύτιμη!
Κάθε στιγμή ευγνωμοσύνης για όλα τα παραπάνω, όταν τα έχεις είναι πολύτιμη!
Τελικά, όσο ωριμάζω, ανακαλύπτω πως στις στιγμές βρίσκεται όλος ο πλούτος αυτής της ζωής!