Όταν είσαι έξω από το χορό...

Tue Jun 2022
Όταν είσαι έξω από το χορό...
Τι εννοεί ο ..."ποιητής;" δηλαδή, εγώ που έγραψα αυτό το κείμενο;
Εννοώ ότι καλό είναι προτού δώσουμε μια συμβουλή ή εκφέρουμε μια γνώμη να ξέρουμε βιωματικά για ποιο πράγμα μιλάμε.
Έχουμε γεμίσει "φιλόσοφους" και "ξερόλες" του καναπέ.
Ανθρώπους που έχουν γνώμη και πρόταση περί παντός επιστητού αλλά καμιά βιωματική εμπειρία γύρω από το θέμα που πρόθυμα θα συμβουλεύσουν ή θα γνωμοδοτήσουν.
Λίγη ταπεινοφροσύνη και σύνεση ποτέ δεν έβλαψαν...