ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ : ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Tue Apr 2021
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ : ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η ασφαλιστική πώληση ήταν, είναι και θα παραμείνει ανθρωποκεντρική!
 
Αυτό σημαίνει ότι καμιά απομόνωση, καμιά πανδημία, καμιά τεχνολογική εξέλιξη δεν μπορούν να ανατρέψουν το χαρακτήρα της.
 
Σίγουρα, μπορούν να επηρεάσουν ορισμένες από τις διαδικασίες.  Όχι όμως, την ουσία της ίδιας της πώλησης.
 
Γιατί στο επίκεντρο της βρίσκεται η εμπιστοσύνη, η ενσυναίσθηση, η ελπίδα και η προσφορά.
 
Και τίποτε από όλα τα πιο πάνω δεν αντικαθίστανται ηλεκτρονικά.
 
Η επικοινωνία ανάμεσα σε δυο ανθρώπους, το άγγιγμα της ψυχής του άλλου, δεν αντικαθίστανται από καμιά τεχνολογική εξέλιξη.
 
Η γραφειοκρατία μπορεί να αντικατασταθεί.
 
Η απόσταση μπορεί να μειωθεί.
 
Οι διαδικασίες μπορούν να απλουστευθούν.
 
Όχι όμως, η ουσία του DNA της ασφαλιστικής πώλησης που είναι η ίδια η ανθρώπινη επαφή, η συνεργασία και η επικοινωνία.
 
Δεν είναι εύκολο, πρακτικό και εφικτό να υποκαταστήσουμε την ανθρώπινη ψυχολογία πίσω από τα πληκτρολόγια, τα συστήματα και τις εφαρμογές.
 
Ο άνθρωπος για να αποφασίσει να κάνει μια σημαντική αγορά χρειάζεται να παρακινηθεί συναισθηματικά.
 
Το μυαλό του να ταξιδέψει σε χρώματα, καταστάσεις, εντάσεις και κλυδωνισμούς που θα κάνουν την ψυχή του να δει ξεκάθαρα τι ακριβώς θέλει να αλλάξει στη ζωή του προς το καλύτερο.
 
Τα μάτια του να φανταστούν σενάρια και περιπτώσεις μιας ζωής καλύτερης από εκείνη που ζει.
 
Η ψυχή του να ανακουφιστεί από τα δύσκολα συναισθήματα του άγχους, της αβεβαιότητας, της εξάρτησης και της ανασφάλειας.
 
Κι αυτό είναι κάτι που μόνο μια καλά δομημένη σκέψη μπορεί να σχεδιάσει, να παρουσιάσει και να υλοποιήσει.
 
Η σκέψη του επαγγελματία που βρίσκεται απέναντι από τον πελάτη του.
 
Το καλύτερο στην ελπίδα είναι εκείνο που μόνο η ασφάλεια ζωής μπορεί να προσφέρει. Να το κάνει πράξη, να το κάνει πραγματικότητα.
 
Και η μετατροπή και υλοποίηση των ονείρων σε πραγματικότητα ήταν, είναι και θα παραμείνει μια ανθρωποκεντρική διαδικασία!